SISGProjekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Targi współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.