Jest kontrakt dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. Dyrektor placówki podpisał dziś umowy na leczenie szpitalne to kwota 52 milionów 400 tysięcy złotych i na rehabilitację leczniczą - 2 miliony 100 tysięcy złotych na pierwszą połowę 2017 roku.

 

fot. pixabay

 

W ten sposób na 12 obecnie obowiązujących umów dotyczących różnych rodzajów i zakresów świadczeń, wszystkie zostały aneksowane na kolejny okres rozliczeniowy czyli na pierwsze półrocze. W drugim ma obowiązywać inny system finansowania świadczeń. Aneksy obejmują finansowanie leczenia szpitalnego i rehabilitacji leczniczej, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR), poradni specjalistycznych, ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych: badań endoskopowych i tomografii komputerowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, chemioterapii, programów lekowych (obejmujących koszt leków w przypadku bardzo poważnych i rzadkich chorób) oraz świadczeń odrębnie kontraktowanych (tj. leczenia cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci i dorosłych). Rozliczenie świadczeń udzielonych w tym roku nastąpi w ustawowym terminie, czyli w ciągu 45 dni przyszłego roku.

 

Aleksandra Kupczyk/kkol